Upute autorima

Usmena izlaganja

Vrijeme trajanja izlaganja:

  • Plenarno predavanje: 45 min
  • Pozvano predavanje: 20 min
  • Sekcijsko predavanje: 15 min

Prezentacije (ppt, pptx ili pdf) je potrebno donijeti na USB stiku. Molimo Vas da provjerite program predavanja.

Posteri

Veličina postera ne smije biti veća od 80 cm X 100 cm. Od autora se očekuje da budu uz svoje postere za vrijeme posterske sekcije.
Autori postera odgovorni su za postavljanje i uklanjanje postera. Ljepljive trake i/ili pribadače biti će na raspolaganju u dvorani predviđenoj za postere. Mole se autori da postere postave najkasnije do 11:00 h, te da ih uklone do 17:00 h.

Create your website at WordPress.com
Započnite
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close